Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 2(20)/2011

 

Od Redakcji

Kiedy w roku 2006 rozpoczynaliśmy pracę nad pierwszym numerem naszego kwartalnika, nie sądziliśmy, że w czasie blisko pięciu lat uda się nam opublikować aż 20 numerów “Quartu” i to w sytuacji systematycznego zmniejszania się czytelnictwa w Polsce oraz upadku, z powodu trudności finansowych i braku odbiorców, wielu podobnych inicjatyw wydawniczych. Publikowanie kwartalnika poświęconego historii sztuki jest bowiem zajęciem wymagającym dużej dyscypliny redakcyjnej, nie mówiąc już o kosztach i nieustannym poszukiwaniu odpowiednich, interesujących tekstów. Wydaje się jednak, a świadczy o tym – uważam nieskromnie – najnowszy “Quart”, że przeszliśmy ten czas próby w miarę zwycięsko, a kolejne numery (za te słowa biorę pełną odpowiedzialność) zapowiadają się równie ciekawie. Tymczasem polecam Państwu szereg artykułów, wśród których znajdziemy omówienia tak fascynujących problemów, jak: obecność Herkulesa na ziemi śląskiej (Jacek Witkowski), ikonoklazm w Rzeczpospolitej szlacheckiej (Jacek Żukowski), rola symbolu w malarstwie Jacka Malczewskiego (Michał Haake), ilustracja skandynawska (Anita Wincencjusz-Patyna) i odpowiedź na jakże istotne pytanie: dlaczego współcześni artyści tak bardzo lubią (jedni) i nie lubią (inni) roślin (Anna Markowska). Całości dopełniają recenzje: wystawy Daniela Libeskinda we wrocławskim Muzeum Architektury (Cezary Wąs) oraz publikacji poświęconej “odnowieniu” interpretacji kręgów artystycznych mających wpływ na sztukę Dürera (Agnieszka Patała). Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do uważnej lektury, a sobie i całemu zespołowi redakcyjnemu “Quarta” życzyć, aby przez kolejne pięć lat nasz kwartalnik ukazywał się w coraz doskonalszej formie merytorycznej i coraz piękniejszej szacie graficznej.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com