Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 1(23)/2012

 

Od Redakcji

Wiosenny “Quart” przynosi sensacyjny artykuł o odkryciu pierwotnej polichromii sklepienia kaplicy św. Anny w kościele Franciszkanów w Opolu, uwikłanej, jak dowodzą autorzy: Romuald Kaczmarek i Jacek Witkowski, w ówczesną skomplikowaną politykę europejską. Nieco mniej upolityczniony był Dziennik podróży do Francji i Włoch pisany w XVIII w. przez Augusta Moszyńskiego, którego celem było “wyjaśnienie aktualnego stanu sztuk pięknych i przyczyn ich postępu czy upadku” (Małgorzta Wyrzykowska). Jest to kolejny element naszego cyklu poświęconego rodzimej literaturze podróżniczej. W numerze znalazła się też kontynuacja tekstów, których tematem jest historia ilustracji europejskiej w XIX i XX wieku. Anita Wincencjusz-Patyna tym razem pisze o ilustracji irlandzkiej. Chcąc utrzymać się w klimacie wędrówek, proponujemy artykuł Andrzeja Jarosza omawiający mało znaną wyprawę wrocławskiego artysty Zbigniewa Karpińskiego do Włoch w roku 1957. Sztukę bliską sercu wrocławian reprezentuje także analiza “kreacji konserwatorskiej” stropów w plebanii w Praczach Odrzańskich (Marta Kaluch-Tabisz), a całości dopełniają recenzje szeregu wystaw pióra Lechosława Lameńskiego, Cezarego Wąsa i Agnieszki Zabłockiej-Kos. Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury oraz do uważnego przyjrzenia się niecodziennym i nieszablonowym, jak zwykle, ilustracjom towarzyszącym prezentowanym tekstom.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com