Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 3(21)/2011

 

Od Redakcji

Jesienny numer naszego kwartalnika rozpoczynają dwa artykuły poświęcone sztuce śląskiej. Pierwszy z nich to nie pozbawiona elementów sensacji opowieść o relacjach pomiędzy dwoma artystami żyjącymi w epoce baroku: Karlem Škrétą Starszym i Michaelem Willmannem (Andrzej Kozieł). Drugi, nie mniej sensacyjny, dotyczy sporu pomiędzy “renesansistami” a “gotycystami”, jaki zaistniał we Wrocławiu pod koniec lat 80. XIX w. w związku z odbudową hełmu północnej wieży kościoła św. Marii Magdaleny (Marta Ostrowska). Mając w pamięci letnie podróże nasze i naszych Drogich Czytelników, pragniemy również ukazać źródła odmienności urbanistycznych założeń charakterystycznych dla krajów arabskich w stosunku do miast europejskich (Ida Maria Szatkowska), a dla miłośników współczesnych teorii architektonicznych mamy niezwykle interesujący tekst o działalności Petera Eisenmana w tej dziedzinie (Cezary Wąs). Wydarzenia marca 1968 oraz ich wpływ na ówczesne życie artystyczne Krakowa to temat rozważań Tomasza Gryglewicza. Całości dopełniają zaś omówienia pierwszego tomu Historyczno-topograficznego atlasu miast śląskich (Rafał Eysymontt) oraz tegorocznego Biennale Ilustracji w Bratysławie (Anita Wincencjusz-Patyna). Chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na zamieszczone w tym numerze “Quarta” reprodukcje okładek wszystkich dotychczasowych numerów naszego pisma, których niewątpliwa uroda i wdzięk plastyczny zachęcają do zapoznania się z naszym, już wieloletnim, dorobkiem wydawniczym.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com