Faculty of Historical and Pedagocial Science

Journal financed by the
Faculty of Historical and Pedagocial Science
at the University of Wroclaw

Numer 1(39)/2016

 

Od Redakcji

Najnowszy „Quart” zawiera kilka artykułów, które chciałbym polecić miłośnikom zarówno archeologii, jak i sztuki najnowszej. Tekst Bogusława Gedigi przenosi nas w odległe czasy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, kiedy to ‒ jak się okazuje dzięki wykopaliskom na cmentarzysku w Domasławiu ‒ mieszkańcy tych ziem utrzymywali stałe kontakty handlowe z obszarem Morza Śródziemnego, co w dzisiejszych dyskusjach na temat kształtu Europy i jej jedności kulturowej wydaje się być argumentem szczególnie istotnym. Z kolei drugi artykuł to tłumaczenie przez Michała Haakego pracy Feliksa Thürlemanna poświęconej Zbieraniu manny Nicolasa Poussina, mieszczącej się w nurcie historii sztuki poszukującej nowych metod interpretacji: oprócz semiologii ‒ narratywistyka i estetyka recepcji. Idee mesjanistyczne stanowią stały motyw polskiego romantyzmu. Pisze o nich, w kontekście korespondencji sztuk słowa i obrazu, Edyta Chlebowska, analizując związki pomiędzy poetyckim Przedświtem Zygmunta Krasińskiego z lat 1841‒1843 i jego malarskim ekwiwalentem autorstwa Witolda Pruszkowskiego z 1890 roku. Pod tajemniczym tytułem Dzień ryby. Notatki z katastrofy (Patrycja Cembrzyńska) odnajdujemy bardzo interesującą próbę wpisania dzieł Jonasza Sterna i Andrzeja Wróblewskiego w jakże niepokojące konteksty współczesnej, cywilizacyjnej apokalipsy. Całości zaś dopełnia artykuł Mikołaja Niedojadły będący kolejnym głosem w polemikach toczących się wokół polskiego socrealizmu i jego uwarunkowań, nie tyle ideologicznych, co czysto wizualnych i formalnych.
Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury i życzyć, jak zwykle, wszystkiego dobrego ‒ tym bardziej, że nadchodzi wiosna, a z nią, jak wiemy, kolejna dobra zmiana.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:
Index Copernicus International
World of Journals

The magazine is included in the list of the scientific journals of the Ministry of Education and Science in Poland
from July 17th, 2023 (100 points)

ISSN 1896-4133 (printed version)
ISSN 2449-9285 (electronic version)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com