Pismo współfinansowane przez
Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

  

Numer 1(63)/2022

 

Od redakcji

Pierwszy tegoroczny numer naszego kwartalnika otwiera artykuł Małgorzaty Popiołek-Roßkamp, którego autorka analizuje popularny obecnie, zarówno w mediach, jak i w debatach naukowych, temat tzw. kryzysu humanistyki, dostrzeganego przez badaczy we współczesnym świecie – stechnicyzowanym i obojętnym na tę sferę istnienia człowieka. Kolejny tekst stanowi z kolei omówienie dziejów tytułu jednego z najbardziej znanych obrazów Jacka Malczewskiego – tzw. Melancholii (Paulina Łuczak). W krąg popularnych ostatnio studiów nad zawartością periodyków poświęconych sztuce włącza się Krzysztof Siatka, analizując dwutygodnik społeczno-polityczny „Student”, wydawany w Krakowie w latach 1969–1981. Historyków architektury i urbanistyki zainteresuje, jak sądzę, obszerny tekst Cezarego Wąsa poświęcony wkładowi polskich architektów do uchwalonej w r. 1933 Karty ateńskiej, która po r. 1945 stała się istotnym programem dla odbudowy miast zniszczonych w czasie wojny, rozbudowy już istniejących i budowy nowych. Miłośnikom architektury i zarazem związanych z nią bogato ilustrowanych wydawnictw polecam artykuł Martine Hamilton Knight omawiający monumentalny cykl publikacji pod wspólnym tytułem „Buildings of England”, zainicjowany przez Nikolausa Pevsnera. Chcąc zaś przypomnieć poprzedni numer „Quarta” i powrócić do tematów wrocławskich, zamieszczamy dwa teksty, których tematami są obecne w przestrzeni naszego miasta murale (Barbara Salij-Hofman) oraz malarstwo artysty afiliowanego przy wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych – Łukasza Huculaka (Marta Nokielska). Całości dopełniają recenzje trzytomowej publikacji poświęconej polskiej scenografii teatralnej i społecznej XX i XXI w. (Patrycja Cembrzyńska) oraz wystawy prac zmarłego w r. 1998 Krzysztofa Junga w Gunia Nowik Gallery w Warszawie (Grzegorz Piotrowski).

Wiemy, że w trakcie wojny Muzy milkną, jednak bez względu na bieżącą sytuację w Europie pozostaje mi życzyć Państwu satysfakcjonującej intelektualnie lektury prezentowanych przez nas studiów, a sobie i nam wszystkim powrotu do normalności i do zapomnienia przekleństwa sprzed lat: „Obyś żył w ciekawych czasach”.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

  Od redakcji / Editorial

 

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS:

  Spis treści / Table of Contents

3
/ Małgorzata Popiołek-Roßkamp /
  O (nie)potrzebności humanistyki
  On the (un)necessity of the humanities. Summary

16
/ Paulina Łuczak /
  Tytuł jako farmakon. Dzieje tytułów obrazu Jacka Malczewskiego znanego pod nazwą Melancholia
  Title as pharmakon. The story of the titles of Jacek Malczewski’s painting known as Melancholia. Summary

33
/ Krzysztof Siatka /
  Promocja konceptualizmu oraz diagnoza „trzeciej siły”. Organizacja świata sztuki i pracy artystów w oczach krytyki na łamach krakowskiego „Studenta” w latach 1969–1981
  Promotion of conceptualism and the diagnosis of the “third force”. Organisation of the world of art and work of artists in the eyes of critics in the Krakow “Student” in the years 1969–1981. Summary

53
/ Cezary Wąs /
  Karta ateńska – przegląd problematyki i zagadnienie wkładu polskich architektów
  The Athens Charter – a review of the issues and the question of the contribution of Polish architects. Summary

82
/ Martine Hamilton Knight /
  “The Pevsner Way of Seeing”. A paper on contriving the “timelessness” of architectural photography for Sir Nikolaus Pevsner’s “Buildings of England” series of books
  “The Pevsner Way of Seeing”. A paper on contriving the timelessness’ of architectural photography for Sir Nikolaus Pevsner’s “Buildings of England” series of books. Summary

102
/ Barbara Salij-Hofman /
  Z piedestału na ścianę. Wrocławskie murale upamiętniające jako nowe pomniki w przestrzeni miejskiej
  From pedestal to wall. Commemorative murals in Wroclaw as new monuments in urban space. Summary

122
/ Marta Nokielska /
  Konstrukcja a motyw organiczny. Rola aspektów formalnych w malarstwie Łukasza Huculaka
  Construction and the organic motif. The role of formal aspects in Lukasz Huculak’s painting. Summary

135
/ Patrycja Cembrzyńska /
  Co wynika z ustawienia?
  What does the setting imply? Summary

147
/ Grzegorz Piotrowski /
  Krzysztof Jung w środku świata
  Krzysztof Jung in the middle of the world. Summary

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych
i Społecznych
BazHum.

Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo indeksowane w ERIH+: European Reference Index for the Humanities.

Czasopismo indeksowane w:
Index Copernicus International
World of Journals

Czasopismo ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN
z dnia 17.07.2023
(100 punktów).

Czasopismo nagrodzone grantem w ramach programu „Wsparcie 500 czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN 1896-4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com