Faculty of Historical and Pedagocial Science

Journal financed by the
Faculty of Historical and Pedagocial Science
at the University of Wroclaw

Numer 4(06)/2007

 

Od Redakcji

Szósty numer “Quartu”, pomimo swej obrazoburczej okładki, przynosi treści bliskie każdemu, również bardziej tradycyjnie nastawionemu, miłośnikowi sztuki. Rozpoczynamy od artykułu będącego kontynuacją tekstu zamieszczonego w numerze czwartym naszego pisma, omawiającego sarmackie pamiętniki i diariusze szlacheckie, by następnie przejść do prezentacji jakże charakterystycznej dla protestanckiego pietyzmu idei “ponownego narodzenia”, która znalazła swój artystyczny wyraz, między innymi, w dekoracji pomorskich konfesjonałów na przełomie XVII i XVIII wieku. Czasy nam bliższe reprezentowane są przez artykuły poświęcone zarówno śląskiej urbanistyce – myślę tu o tekście autorstwa Bogny Ludwig – jak i bliskim kulturze masowej ogrodowym krasnalom i “Wenusom”, które pod piórem Joanny Lubos-Kozieł nabierają właściwego im, urokliwego blasku. Całość dopełniają omówienia dwóch konferencji naukowych oraz dzialalności jednego z najsłynniejszych kuratorów sztuki ostatnich lat – Haralda Szeemanna. Pragnę też zwrócić uwagę Państwa na fotografie prezentowane w tym numerze, będące efektem działań seminaryjnych prowadzonych pod kierunkiem Marka Śniecińskiego, który wraz z naszymi studentami pozwolił sobie sparafrazować słynne, będące “ikonami”; sztuki europejskiej, obrazy wielkich mistrzów.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:

Magazine indexed in:
Index Copernicus International
World of Journals

The magazine is included in the list of the scientific journals of the Ministry of Education and Science in Poland
from July 17th, 2023 (100 points)

ISSN 1896-4133 (printed version)
ISSN 2449-9285 (electronic version)

www ® Aga Jarząb
apm@apmltd.com