Tu jesteś: Wytyczne dla autorów / Guidelines for authors

Autorzy zobowiązani są do pobrania i zastosowania się do "Wytycznych dla autorów tekstów" dotyczących redakcji aparatu naukowego i formatowania tekstu oraz sygnowania "Oświadczenia autorskiego".

Pliki do pobrania:
dokument do pobrania Oświadczenie autorskie
dokument do pobrania Wytyczne dla autorów tekstów
dokument do pobrania Daclaration of authorship (EN)

  NUMER AKTUALNY
    3(49)/2018
Current issue 3(49)/2018

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego