Tu jesteś: Wytyczne dla autorów / Guidelines for authors

Call for Papers – „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”
Ogłaszamy nabór ciągły artykułów do czasopisma naukowego „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”.

„Quart” to regularnie wydawany kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr. Obszar tematyczny czasopisma to historia sztuki (od starożytności do współczesności), kultura wizualna, sztuka nowych mediów, design oraz powiązane z nimi zagadnienia metodologiczne. Wszystkie te zagadnienia mogą być poruszane w ujęciu inter- lub transdyscyplinarnym.
Od 2006 wydano blisko 50 numerów czasopisma. Każdy z nich był kolportowany w sieci „Empik”, trafiał do bibliotek polskich i zagranicznych, zaś wszystkie artykuły ukazały się również w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma.
Kwartalnik jest wydawany zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE). Każdy tekst jest opiniowany przez dwóch niezależnych recenzentów. „Quart” figuruje na ministerialnej liście czasopism naukowych z 7 punktami za publikację oraz jest indeksowany w bazach takich jak BazHum oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).
Do druku przyjmujemy niepublikowane wcześniej rozprawy naukowe (o objętości ok. 40 000 znaków w języku polskim lub angielskim) oraz recenzje z wystaw sztuki, a także najnowszych i najistotniejszych publikacji naukowych (z obszaru tematycznego naszego czasopisma, ok. 15 000 – 25 000 znaków w języku polskim lub angielskim).
Mile widziane są artykuły badaczy na początkowym etapie kariery (np. doktorantów).

Ze względu na kwartalny cykl wydawniczy oraz proces recenzyjno-redakcyjny, czas oczekiwania na ukazanie się przyjętego do druku artykułu wynosi od dwóch do sześciu miesięcy.
Autorzy zobowiązani są do pobrania i zastosowania się do "Wytycznych dla autorów tekstów" dotyczących redakcji aparatu naukowego i formatowania tekstu oraz sygnowania "Oświadczenia autorskiego".

Pliki do pobrania:
dokument do pobrania Oświadczenie autorskie
dokument do pobrania Wytyczne dla autorów tekstów
dokument do pobrania Declaration of authorship (EN)
dokument do pobrania Call for Papers
dokument do pobrania Etyka wydawnicza

  NUMER AKTUALNY
    1(51)/2019
Current issue 1(51)/2019

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego