Tu jesteś: Sprzedaż kwartalnika / Distribution

Numery bieżące czasopisma dostępne są w salonach EMPiK.

Wysyłka numerów bieżących i archiwalnych:
Red. mgr Izabela Magdziarczyk
Tel. (71) 375 25 92 lub (71) 375-22-89
E-mail: imagdziarczyk@op.pl lub bibla@uni.wroc.pl

  NUMER AKTUALNY
    3(49)/2018
Current issue 3(49)/2018

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego