Tu jesteś: Sprzedaż kwartalnika / Distribution

Numery bieżące czasopisma można nabyć w salonach EMPiK.

Wysyłka numerów bieżących i archiwalnych, wymiana międzybiblioteczna oraz prenumeraty:
Red. mgr Izabela Magdziarczyk
Tel. (71) 375 25 92
E-mail: izabela.magdziarczyk@uwr.edu.pl

  NUMER AKTUALNY
    3(53)/2019
Current issue 3(53)/2019

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego