Tu jesteś: Zasady recenzowania tekstów / Publishing ethics

Kwartalnik jest wydawany zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE) (do pobrania poniżej). Każdy tekst jest opiniowany przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych posługujących się formularzem "Opinii o artykule zgłoszonym do opublikowania w „Quart. Kwartalniku Instytutu Historii Sztuki UWr" (do pobrania poniżej).
W procesie opiniowania recenzent i autor są wzajemnie anonimowi. Nazwiska recenzentów zbiorczo ujawniane są w ostatnim numerze pisma każdego kolejnego roku wydawniczego, zob. m.in.: nr 4(22), 2011, s. 108 oraz nr 4(26) 2012, s. 106, nr 4 (30) 2013, s. 108, nr 4 (34) 2014, s. 152.

Pliki do pobrania:
Publishing ethics Publishing ethics
Opinia o artykule Opinia o artykule zgłoszonym do opublikowania w Kwartalniku Instytutu Historii Sztuki UWr "Quart"
Opinia o artykule Zasady recenzowania tekstów
Opinia o artykule Reviev form (EN)
Opinia o artykule Rules for reviewing texts (EN)

  NUMER AKTUALNY
    3(53)/2019
Current issue 3(53)/2019

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego