Tu jesteś: Lista recenzentów / List of revievers

Recenzenci artykułów w numerach 42-46

dr hab. Prof. UWr Justyna Bajda, Wrocław
prof. dr hab. Paweł Banaś, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Patrycja Cembrzyńska, UP, Kraków
dr inż. Anna Długozima, SGGW, Warszawa
prof. dr hab. Janusz Dobesz, Politechnika Wrocławska
dr hab. Marek Dziewierski, Uniwersytet Śląski
dr Piotr Jakub Fereński, Uniwersytet Wrocławski
dr Grzegorz Grajewski, NID, Wrocław
dr hab. prof. UAM Aneta Grodecka, Poznań
dr Magdalena Howorus-Czajka, Uniwersytet Gdański
mgr Krzysztof Jurecki, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
dr hab. prof. UP Władysław Kolasa, Kraków
dr hab. Irma Kozina, ASP Katowice
prof. dr hab. Marek Krajewski, UAM, Poznań
dr hab. Marcin Lachowski, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Lechosław Lameński, KUL, Lublin
prof. dr hab. Andrzej Majdowski, UMK, Toruń
prof. dr hab. Jerzy Malinowski, UMK, Toruń
dr Adam Mazur, Akademia Fotografii, Warszawa
dr hab. Piotr Mikołajczak, ASP Gdańsk
prof. dr hab. Michał Ostrowicki, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Opolski
dr Włodzimierz Pessel, Uniwersytet Warszawski
dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń, Warszawa
prof. dr hab. Krzysztof Stefański, Uniwersytet Łódzki
dr inż. arch. Agnieszka Tomaszewicz, Politechnika Wrocławska
dr Małgorzata Wójtowicz, Muzeum Architektury we Wrocławiu
dr hab. Prof. UJ Marek Zgórniak, Kraków

Recenzenci artykułów w numerach 37-41

Prof. dr hab. Paweł Banaś
Prof. dr hab. Andrzej Bator
Prof. UAM dr hab. Mariusz Bryl
Dr hab. Patrycja Cembrzyńska
Prof. dr hab. Maciej Gołąb
Prof. UAM dr hab. Aneta Grodecka
Prof. UWr dr hab. Dorota Heck
Prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz
Prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz
Prof. dr hab. Lechosław Lameński
Prof. IS PAN dr hab. Marta Leśniakowska
Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
Dr hab. Kazimierz Ożóg

Lista recenzentów w roku 2014

Recenzenci zewnętrzni
Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz
Prof. dr hab. Lechosław Lameński
Prof. dr hab. Krzysztof Stefański
Prof. Laura Stagno

Recenzenci wewnętrzni
Prof. dr hab. Jan Harasimowicz
Prof. dr hab. Waldemar Okoń
Dr hab. prof UWr Anna Kutaj-Markowska
Dr hab. prof. UWr Andrzej Kozieł
Dr hab. Prof. UWr Rafał Eysymont
Dr hab. Prof. UWr Romuald Kaczmarek

Lista recenzentów w roku 2013

Recenzenci zewnętrzni
Prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz
Prof. dr hab. Lechosław Lameński
Prof. dr hab. Krzysztof Stefański

Recenzenci wewnętrzni
Prof. dr hab. Jan Harasimowicz
Prof. dr hab. Waldemar Okoń
Dr hab. prof UWr Anna Kutaj-Markowska
Dr hab. prof. UWr Andrzej Kozieł
Dr hab. Prof. UWr Rafał Eysymont
Dr hab. Prof. UWr Romuald Kaczmarek

  NUMER AKTUALNY
    3(49)/2018
Current issue 3(49)/2018

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego