Tu jesteś: Lista autorów / List of authors

Lista autorów w roku 2018 (nr 47-50)

Janusz Antos, historyk sztuki i krytyk, pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie e-mail: jantos@asp.krakow.pl

Piotr Cyniak, historyk sztuki, doktorant na Wydziale “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego e-mail: piotr.pawel.cyniak@gmail.com

Joanna Dobkowska-Kubacka, historyk sztuki, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego e-mail: joanna.dobkowska@unilodz.eu

Michał Haake, doktor habilitowany historii sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu e-mail: michalhaake@gmail.com

Magdalena Howorus-Czajka, historyk sztuki, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego e-mail: m.howorus-czajka@ug.edu.pl

Łukasz Kiepuszewski, doktor habilitowany historii sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu e-mail: lukkie@amu.edu.pl

Agata Knapik, historyk sztuki, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego e-mail: agata.i.knapik@gmail.com

Katarina Kolbiarz-Chmelinová, doktor historii sztuki, kierownik Instytutu Historii Sztuki (Členovia katedry) Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie e-mail: katarina.chmelinova@uniba.sk

Ewa Kubiak, doktor historii sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego e-mail: lalibela@tlen.pl

Magdalena Łanuszka, doktor historii sztuki, współpracuje z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie e-mail: magdalena_lanuszka@o2.pl

Anna Michalska, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego e-mail: ania.michalska@ymail.com

Dorota Miłkowska, doktor nauk o sztuce, adiunkt na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięlnych we Wrocławiu e-mail: dmi@asp.wroc.pl

Anna Myślińska, doktor historii sztuki, kurator Muzeum Narodowego w Kielcach e-mail: anna_myslinska@wp.pl

Konrad Niemira, historyk sztuki, doktorant w École normale supérieure w Paryżu i w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. e-mail: koniemira@gmail.com

Dominika Oleś, inżynier architekt, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej e-mail: dominika.oles@pwr.edu.pl

Aneta Pawłowska, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego e-mail: aneta.pawlowska@uni.lodz.pl

Daria Skok, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego e-mail: sko.dariaa@gmail.com

Sylwia Świsłocka-Karwot, doktor historii sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego e-mail: sylwia.swisłocka@gmail.com

Michał Szymański, historyk sztuki, doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu e-mail: markchagall1190@wp.pl

Cezary Wąs, doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego e-mail: wascezar@gmail.com

Anna Wendorff, doktor filologii, adiunkt w Katedrze Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Łódzkiego e-mail: anna.wendorff@uni.lodz.pl

Magdalena Widelska, historyk sztuki, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego e-mail: mia.widelscy@wp.pl

Agata Wójcik, doktor historii sztuki, adiunkt w Katedrze Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie e-mail: agatawojcik@poczta.onet.pl


Lista autorów roku 2017 (numery 43-46)

Elżbieta Błotnicka-Mazur, doktor historii sztuki, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
e-mail: elamazur@kul.lublin.pl

Agnieszka Chwiałkowska, magister historii sztuki, absolwent, obecnie doktorant Instytutu Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
e-mail: agnieszkachwialkowska@wp.pl

Anna Cwynar, magister historii sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki UWr, aktualnie pracownik organizacji pozarządowych (NGO), badacz niezależny
e-mail: cwynar.anna@yahoo.com

Rafał Eysymontt, doktor habilitowany historii sztuki, profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
e-mail: rafal.eysymontt@uwr.edu.pl

Ewa Grochowska, magister historii sztuki, absolwentka Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, związana z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej, obecnie badacz niezależny, Wrocław
e-mail: ada.grochowska@gmail.com

Aneta Grodecka, profesor filologii polskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
e-mail: anetgrodecka@wp.pl

Łukasz Huculak, doktor habilitowany sztuki, malarz, kierownik pracowni malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
e-mail: lukaszhuculak@wp.pl

Anna Krukowska, magister historii sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki UWr, pracownik Muzeum Współczesnego we Wrocławiu
e-mail: krukowskanna@gmail.com

Łukasz Krzywka, doktor historii sztuki, starszy wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
e-mail: lukasz.krzywka@uwr.edu.pl

Magdalena Markowska, magister historii sztuki, absolwentka filologii angielskiej (studia I stopnia) i historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, badacz niezależny
e-mail: mgdlmarkowska@gmail.com

Aleksandra Matczyńska, studentka studiów magisterskich historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2017-2018 stypendystka Leonhard Moll Stiftung w Monachium.
e-mail: matczynskaa@gmail.com

Tomasz Mikołajczak, doktor historii sztuki, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki i Filozofii Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
e-mail: t.mikolajczak@asp.wroc.pl

Rafał Pakuła, magister historii sztuki, absolwent a obecnie doktorant w Uniwersytecie Łódzkim. Pracownik Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
e-mail: r.pakula@ec1lodz.pl

Aleksandra Paradowska, doktor historii sztuki, w latach 2014-2017 adiunkt-stażysta w Instytucie Historii Sztuki UWr (program FUGA 3, NCN), od października 2017 r. adiunkt w Katedrze Historii Sztuki i Filozofii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
e-mail: aleksandra.paradowska@uap.edu.pl

Aleksandra Pyziak-Sadulska, absolwentka (licencjat) i studentka historii sztuki na Wydziale Zarządania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
e-mail: aleksandra.sadulska@gmail.com

Daria Skok, studentka studiów magisterskich historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka licznych recenzji wystaw sztuki.
e-mail: sko.dariaa@gmail.com

Aleksander Stankiewicz, magister historii sztuki, doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
e-mail: olekstankiewicz@wp.pl

Krzysztof Stefański, prof. historii sztuki, Katedra Historii Sztuki, Uniwersytet Łódzki
e-mail: k.stefanski@uni.lodz.pl

Anna Stryczek-Janicka, magister historii sztuki, absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, badacz niezależny, Opole
e-mail: annastryczekjanicka@onet.pl

Iwona Strzelewicz-Ziemiańska, magister pedagogiki, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu oraz podyplomowego Studium Dziennikarstwa przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w przedsiębiorstwie „Artis – Konserwacja Zabytków” we Wrocławiu. Doktorantka na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
e-mail: iwo7@poczta.onet.pl

Michał Szymański, magister historii sztuki, absolwent, obecnie doktorant Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
e-mail: markchagall90@wp.pl

Cezary Wąs, doktor habilitowany historii sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UWr,
e-mail: wascezar@gmail.com

Agata Wójcik, doktor historii sztuki, Adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
e-mail: agata.wojcik@up.krakow.pl

Rafał Zapłata, dr hab. historii sztuki, Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
e-mail: rafalzaplata@poczta.onet.pl


Lista autorów roku 2016 (numery 39-40-41-42)

Max Berg (1870–1947), w latach 1909–1925 miejski radca budowlany we Wrocławiu, po 1925 r. mieszkał w Berlinie. Autor niepublikowanego wcześniej tekstu dotyczącego kolorystyki architektury.

Patrycja Cembrzyńska, doktor historii sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studiów Podyplomowych w Zakresie Gender – Kulturowej Tożsamości Płci UJ w Krakowie, Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury (SGH) orazPodyplomowego Studium Edytorskiego (UJ). Adiunkt w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
e-mail: p.cembrzynska@interia.pl

Anna Chęćka, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, profesor w Zakładzie Estetyki i Filozofii Kultury Uniwersytetu Gdańskiego.
e-mail:  ifis@ug.edu.pl

Małgorzata Ciepłuch, magister prawa, doktorantka kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
e-mail: ciepluch.malgorzata@gmail.com

Edyta Chlebowska, doktor historii sztuki, pracownik Ośrodka Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL w Lublinie
e-mail: norwid@kul.pl

Rafał Eysymontt, doktor habilitowany historii sztuki, profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
e-mail: rafal.eysymontt@uwr.edu.pl

Bogusław Gediga, profesor doktor habilitowany w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu, redaktor rocznika „Przegląd Archeologiczny”
e-mail: boguslaw.gediga@gmail.com

Michał Haake, doktor habilitowany historii sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
e-mail: michalhaake@gmail.com

Magdalena Howorus-Czajka, doktor historii sztuk, adiunkt w Instytucie Badań nad Kulturą w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego
e-mail: m.howorus-czajka@ug.edu.pl

Klara Kaczmarek-Löw, doktor historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim; badacz niezależny, od 2006 r. na stałe przebywa w Niemczech
e-mail: k_a_kaczmarek@o2.pl

Ryszard Kasperowicz, profesor doktor habilitowany historii sztuki w Zakładzie Teorii Sztuki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
e-mail: rysz_kasperowicz@poczta.onet.pl

Kamil Kościelski, absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego
e-mail: koscielski.kamil88@gmail.com

Filip Lipiński, doktor habilitowany historii sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
e-mail:  fillipin@amu.edu.pl

Zygmunt Łuniewicz, magister inżynier architekt, doktorant na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
e-mail: zygluniewicz@wp.pl

Anna Maja Michalska, magister historii sztuki, aktualnie doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
e-mail: ania.michalska@ymail.com

Anna Misztal, w roku 2016 studentka II roku studiów magisterskich historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
e-mail: anna.misztal91@gmail.com

Mikołaj Niedojadało, absolwent Wydziału Teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, doktor historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Krakowie. Kapłan w diecezji krakowskiej.
e-mail: hutas@op.pl

Andrzej Pieńkos, doktor habilitowany historii sztuki, profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
e-mail: apienkos@uw.edu.pl

Michał Szymański, magister historii sztuki a obecnie doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Krytyk i kurator wystaw sztuki.
e-mail: markchagall90@wp.pl

Sylwia Świsłocka-Karwot, doktor historii sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
e-mail: sylwia.swislocka@gmail.com

Felix Thürlemann, profesor doktor habilitowany historii sztuki, od 1987 r. jest profesor historii sztuki na uniwersytecie w Konstancji
e-mail: felix.thuerlemann@uni-konstanz.de

Cezary Wąs, doktor habilitowany historii sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UWr,
e-mail: wascezar@gmail.com

Agata Wójcik, doktor historii sztuki, adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
e-mail: agatawojcik@poczta.onet.pl

Agnieszka Zabłocka-Kos, doktor habilitowany historii sztuki, profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
e-mail: agnieszka.zablocka-kos@uwr.edu.pl

Jakub Zarzycki, magister historii sztuki, absolwent a obecnie doktorant w Instytucie Historii Sztuki UWr i w Instytucie Studiów Europejskich, Amerykańskich i Międzykulturowych Uniwersytetu „La Sapienza” (Rzym)
e-mail: zarzycki19@gmail.com

  NUMER AKTUALNY
    3(53)/2019
Current issue 3(53)/2019

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego