Tu jesteś: Pożyteczne linki / Useful links

Instytut Historii Sztuki UWr
http://historiasztuki.uni.wroc.pl/

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
http://wnhip.uni.wroc.pl/

Inne czasopisma naukowe poświęcone historii sztuki wydawane w Polsce

„Rocznik Historii Sztuki”. Polska Akademia Nauk, Warszawa
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhs

“Biuletyn Historii Sztuki”
http://www.ispan.pl/pl/dzialalnosc-badawcza/zaklad-historii-sztuk-plastycznych/biuletyn-historii-sztuki.-redakcja

“Modus. Prace z historii sztuki”. Rocznik Instytutu Historii Sztuki UJ
http://www.modus.ihs.uj.edu.pl/numery-online

„Atrium Quaestiones”
http://arthist.amu.edu.pl/page/show/id/24

“Porta Aurea”. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
http://www.sztuka.his.ug.edu.pl/pl/dzialalnosc--publikacje--rocznik_-porta_aurea-/

„Architectus”. Pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej
http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/polski/menu.html

„Przestrzeń i Forma”. Czasopismo naukowe PAN i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
http://www.pif.zut.edu.pl/

„Sacrum et Decorum”
http://sacrumetdecorum.pl/

„Czasopismo Techniczne. Architektura”
http://www.czasopismotechniczne.pl/

  NUMER AKTUALNY
     3(53)/2019
Current issue 3(53)/2019

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego