Tu jesteś: Kontakt z redakcją / Contact with us

Adres redakcji / Editorial office:
Redakcja „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”
Instytut Historii Sztuki
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
quart@uwr.edu.pl

Redaktor naczelny / Editor in chief: prof. dr hab. Waldemar Okoń
waldemar.okon@wp.pl

Zastępca redaktora naczelnego / Deputy editor-in-chief: dr Cezary Wąs
cezary.was@uwr.edu.pl

Sekretarz redakcji / Editorial secretary: dr Sylwia Świsłocka-Karwot
sylwia.swislocka@gmail.com

Redaktorzy tematyczni / Topical editors:
mgr Izabela Magdziarczyk:
bihsz@uwr.edu.pl
dr Andrzej Jarosz:
andrzej.jarosz@uwr.edu.pl

Redaktor statystyczny / Statistics editor: dr Cezary Wąs
cezary.was@uwr.edu.pl
Redaktor językowy / Language editor: dr Dorota Ucherek
dorota.ucherek@gmail.com
Opracowanie graficzne / Graphic design: Wojciech Głogowski
studiografika@onet.eu

  NUMER AKTUALNY
    3(49)/2018
Current issue 3(49)/2018

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego