Tu jesteś: Numer aktualny/ Current issue

4(46)/2017 Numer 4(46)/2017

Od Redakcji

W ostatnim tegorocznym numerze naszego kwartalnika znajdą Państwo artykuł Aleksandra Stankiewicza omawiający twórczość związanego z Wielkopolską i działającego na przełomie XVII i XVIII w. architekta Jana Catenazziego, a także, pozostający w świecie architektury sakralnej, tekst Cezarego Wąsa o realizacjach architektonicznych bardziej nam współczesnych, w których przestrzeń sakralna staje się przestrzenią transcendentną, a tradycyjne miejsca kultu ulegają przemianom zgodnie z nowym pojmowaniem sacrum w sztuce. Sacrum w historii sztuki to nie tylko twórczość o charakterze religijnym, lecz także odniesienia do wielkiej tradycji antycznej leżącej u podstaw wielu realizacji artystycznych. O takich właśnie nawiązaniach traktuje praca Anety Grodeckiej poświęcona scenom Odysei w sztuce polskiej, wydobywająca z niepamięci kilkoro interesujących artystów tworzących na pograniczu sztuki słowa i obrazu, takich jak Anna Harland-Zajączkowska, Stanisław Sobolewski, Stanisław Hiszpański czy Mieczysław Kościelniak. Całości dopełnia tekst Rafała Pakuły ukazujący odwieczne, a tak naprawdę powojenne zmagania Polaków z problemem mieszkaniowym oraz recenzja wystawy węgierskiej sztuki meblarskiej, która miała miejsce w budapesztańskim Muzeum Sztuki Stosowanej pod jakże intrygującym tytułem: „Breuer – ujra itthorn” (Agata Wójcik).
Pozostaje mi zatem zachęcić Państwa do lektury, której sprzyja ten jakże bliski sacrum świateczny czas. W imieniu swoim i całego naszego Zespołu redakcyjnego chciałbym naszym Drogim Czytelnikom złożyć najlepsze życzenia z okazji Nowego Roku, w którym, mam nadzieję, zarówno sztuka polska, jak i nasz kwartalnik nie zaginą w odmętach profanum.

W imieniu Redakcji
prof. dr hab. Waldemar Okoń


SPIS TREŚCI:

2
Od Redakcji
3
/Aleksander Stankiewicz/
Uwagi na temat twórczości architektonicznej Jana Catenazziego
Some remarks on Giovanni Catenazzi’s Architectural Work. Summary
29
/Aneta Grodecka/
Sceny Odysei w sztuce polskiej
Scenes from the Odyssey in Polish art. Summary
45
/Cezary Wąs/
Holy Place – Sacred Space – Area of Transcendence. Transformations of the concept of cult sites in the 20th century
Holy Place – Sacred Space – Area of Transcendence. Transformations of the concept of cult sites in the 20th century. Summary
71
/Rafał Pakuła/
Metody, techniki i kierunki optymalizowania budownictwa mieszkaniowego na przykładzie Łodzi i okolic
Methods, techniques and trends to optimize housing on the example of Lodz and the surrounding area. Summary

RECENZJE I SPRAWOZDANIA
94
/Agata Wójcik/
Lajkó – witamy w domu! Omówienie wystawy „Breuer – ujra itthorn” w Muzeum Sztuki Stosowanej w Budapeszcie (Magyar Iparművészeti Múzeum), 8 XII 2016 ‒ 3 IX 2017
Welcome home, Lajkó! Review of the exhibition “Breuer – at Home Again”, the Museum of Applied Arts, Budapest (2016. December 8 – 2017. September 3). Summary

  NUMER AKTUALNY
    4(46)/2017
Current issue 4(46)/2017

Czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych BazHum.
BazHum
Czasopismo indeksowane w CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
BazHum
ISSN 1896 – 4133 (dla wydania drukowanego)
ISSN 2449-9285 (dla wydania elektronicznego)
www ® Aga Jarząb
UWR
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Pismo współfinansowane przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego